FR EN

Informatii Legale

Crearea paginii de internet

Pagina de internet Castanea-Juglans.com a fost creată de către Pépinières COULIE. J. Coulie este responsabilă cu publicarea acesteia: Le Sorpt, 19600 CHASTEAUX, FRANCE – Tel: +33 5 55 85 34 21 – mail: info@castanea-juglans.com

Termeni și condiții generale de utilizare a paginii de internet www.castanea-juglans.com

Pagina de internet poate fi găsită la adresa www.castanea-juglans.com. Pagina de internet („Site-ul”) este destinată consumatorilor („Consumatori”). Site-ul constituie un serviciu în atenția consumatorilor cu scopul de a le prezenta produsele mărcii Castanea-Juglans și de a-i păstra cât se poate de informați cu privire la acestea. Compania, Pépinières COULIE, poate din când în când să modifice acești termeni și condiții generale la libera sa alegere. Folosirea site-ului este supusă condițiilor prevăzute în continuare, concepute pentru a defini normele aplicabile în materie de consultare a paginii de internet online.

Utilizarea paginii de internet

Pépinières COULIE va depune eforturi rezonabile pentru a menține conținutul site-ului actualizat și pentru a furniza informații corecte pentru consumatori. Cu toate acestea, Pépinières COULIE nu este răspunzătoare pentru nicio inadvertență sau eroare care poate să apară.

Drepturi de autor

Pépinières COULIE este compania care are dreptul asupra numelui de domeniu www.castanea-juglans.com. Pagina de internet este proprietatea exclusivă a companiei Pépinières COULIE.

Pagina de internet, în integralitatea sa, precum și elementele constitutive ale acesteia (în special texte, meniuri derulante, soft, animații, fotografii, ilustrații, diagrame, grafice, logo-uri etc) constituie opere de creație protejate de legislația în vigoare.

Totalitatea mărcilor citate sunt mărci înregistrate.

Protejarea datelor

Pépinières COULIE păstrează informațiile confidențiale cu caracter personal care pot fi furnizate de către consumatori online. Orice informație cu caracter personal pe care consumatorii ar putea dori să o trimită la Pépinières COULIE pentru utilizarea anumitor servicii este supusă prevederilor Legii nr. 78-17 privind protecția datelor din 6 ianuarie 1978, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 2004-01 din 6 august 2004. Ca atare, consumatorii au dreptul de acces, de modificare și de ștergere a informațiilor personale despre ei înșiși pe care îl pot exercita în orice moment prin trimiterea unei scrisori la următoarea adresă: Pour les Consommateurs: Pépinières COULIE – Le Sorpt, 19600 CHASTEAUX, FRANCE. Pépinières COULIE este singurul destinatar pentru datele cu caracter personal care pot fi colectate de site și nu comunică aceste informații către terțe părți.

Hyperlink-uri pe pagina de internet

Hiperlinkuri-le plasate pe pagina de internet pot duce consumatorii la paginile de internet ale diverșilor parteneri. Pépinières COULIE nu a verificat toate site paginile de internet care pot fi în cele din urmă legate de Site, nici conținutul sau informațiile pe care aceste pagini de internet le afișează, și, prin urmare, Pépinières COULIE nu va avea nici o responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile pe aceste site-uri, precum și utilizarea lor de către consumatori. Crearea de hyperlink-uri către Site se poate face numai cu autorizarea prealabilă scrisă a Pépinières COULIE. Orice solicitare de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: Pépinières COULIE – Le Sorpt, 19600 CHASTEAUX, Franța.

Consumatorii vor respecta integritatea Paginii de internet

Pépinières COULIE nu va avea nici o responsabilitate pentru daunele, directe sau indirecte, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, cauzate de accesul unui individ la Site sau pentru imposibilitatea de conectare la Site sau pentru utilizarea Site-ului și/sau a unui credit acordat anumitor informații care provin direct sau indirect de pe această pagină de internet.

Legea aplicabilă

Site-ul și termenii și condițiile de acces și de utilizare sunt guvernate de legea franceză.

Traducere

Această traducere în limba engleză a mențiunilor legale este numai cu titlu informativ. Versiunea în limba franceză este singura varianta care are putere de lege.